Gràfics open flash chart és GPL, al contrari que Google -% vocabulari après -% vocabulari antic après -% vocabulari nou après -evolució de número de paraules vs temps -evolució de paraules apreses vs temps